Miadı Dolan İlaçlar Hakkında İstanbul Eczacı Odası’nın duyurusu: “YÜKSEK MİKTARLARDA PARA CEZALARI UYGULANIYOR…”

Yüksek miktarlarda para cezaları uygulanıyor…

Miadı Dolan İlaçlar Hakkında İstanbul Eczacı Odası’nın duyurusu:

Son günlerde meslektaşlarımızdan tarafından Odamıza;

Eczane denetimleri esnasında eczane raflarında miadı geçen ilaçların tespit edilmesi nedeniyle yüksek miktarda para eczası uygulandığı bilgisi ulaşmaktadır.

Bilindiği üzere,

6197 Sayılı Kanun’un 41. Maddesi, “Bu kanunun 1. Maddesinde sayılan yerlerde ambalajsız veya ambalajı açılmış olarak bozuk veya zamanı geçmiş veya mağşuş veya gayrisaf ilaç ile ambalajlı olsa bile zamanı geçmiş ilaç bulunduran kişiye, fiili Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza sorumluluğunu gerektirmediği takdirde, beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Ayrıca, bu ilaç ve sair ecza maddesine el konularak imha edilmek üzere mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.”

İdari para cezalarının uygulanma şekli de 30.03.2005 tarihli 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nda açıklanmıştır. 5326 Sayılı Kanun’un 15. Maddesine göre, 1)  Bir fiil ile birden fazla kabahatin işlenmesi halinde bu kabahatlere ilişkin tanımlarda sadece idarî para cezası öngörülmüşse, en ağır idarî para cezası verilir. Bu kabahatlerle ilgili olarak kanunda idarî para cezasından başka idarî yaptırımlar da öngörülmüş ise, bu yaptırımların her birinin uygulanmasına karar verilir.

(2) Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı idarî para cezası verilir.

Yukarıda bahsi geçen ilgili Kanun maddelerine istinaden;

İl Sağlık Müdürlüğü ve İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu aynı denetimde tespit edilse dahi miadı geçmiş olan her bir ilaç kutusu için ayrı ayrı para cezası uygulamaktadır.

(Örneğin 3 kutu miadı geçmiş ilaç için 982 TL X 3= 2.946 TL)

Bu nedenle eczacılarımız fahiş idari para cezası tutarları ödemek durumunda kalmaktadır.

Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için eczane raflarının mutlaka kontrol edilerek miadı dolan ilaçların imhaya gönderilme sürecine kadar kutuların üzerine “miadı geçmiş- imha edilecek” ibaresi yazılmak suretiyle karekod, barkod ve fiyat kupürlerinin üzerinin çizilerek ayrı bir yerde muhafaza edilmesi önem arz etmektedir.

İstanbul Eczacı Odası

Yönetim Kurulu

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir