ECZACILAR MİYADI GEÇMİŞ İLAÇLARIN İMHASINDAN SORUMLUDUR !

ECZACILAR MİYADI GEÇMİŞ İLAÇLARIN İMHASINDAN SORUMLUDUR !

ECZACILAR ve ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 7 : Eczacının sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

d)İlaçların kullanımı, saklanması ve imhası ile ilgili potansiyel zararlılık risklerine karşı hasta, toplum ve çevre bilinci oluşturulmasını sağlar ve sorunların çözümünde aktif görev alır.

MADDE 41 – Eczane sahip ve mesul müdürü, ilaçların miyadını düzenli olarak kontrol eder. Bozulan ve miyadı geçen ilaçları imha edilmek üzere satıştan kaldırması, ayrı bir alanda saklaması gerekir.

Miyadı geçen veyahut kullanılamaz hale gelmiş olan ilaçlar, eczane sahip ve mesul müdürü tarafından listelenir ve bu ilaçların imhası için il sağlık müdürlüğüne başvuru yapılır. İl Sağlık Müdürlüğü ve Eczacı Odası yetkilileri huzurunda tutanak düzenlenerek ilaçların imhası ilgili mevzuat doğrultusunda yapılır veya yaptırılır.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir